Gentilezza d'Amore - IB

GENTILEZZA D'AMORE
CASCARDA;
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ,
PANÍ COSTANZY
CASTRA SCALINCI,
ušlechtilé paní Římské.

GENTILEZZA D'AMORE
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIGNORA COSTANZA
CASTRA SCALINCI,
Gentildonna Romana.

Naproti sobě udělají poklonu (Riverenza minima),
jeden Seguito spezzato v točení doleva a naproti
Cadenzu pravou. Potom dělají v kruhu
dva Seguiti spezzati, čtyři Trabuchetti,
dva Tranghi v natáčení (fiancheggiati) dopředu, Seguito
spezzato
v točení doleva a Cadenzu
pravou, začínají levou nohou. Pak udělají znovu další dva
Tranghi v natáčení (fiancheggiati) dopředu, Seguito spezzato v točení doprava,
začínají pravou nohou a nakonec udělají Cadenzu,
po zmíněném Seguito.

All'incontro faranno la Riuerenza minima, &
un Seguito spezzato volto alla sinistra, con la Cadenza
col destro incontro: Dopò in ruota faranno
due Seguiti spezzati, & quattro Trabuchetti,
con due Tranghi fiancheggiati innanzi, & un Seguito
spezzato volto alla sinistra, con la Cadenza
col destro, principiando col piè sinistro: poi tornaranno à fare due altri
Tranghi fiancheggiati innanzi, & un Seguito spezzato volto alla destra,
principiando col piè destro, & facendo la Cadenza col sinistro al fine
di esso Seguito.

Ve druhé části dělají spolu v kruhu dva Passi presti, dva
Trabuchetti, začínají je nohou levou, a dva Seguiti spezzati.
Totéž udělají znovu na druhou stranu. Pak pokračují dvěma Scambiate,
jedna doleva a druhá doprava. Doleva pak udělají
dvě Riprese, dva Trabuchetti, jeden Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenzu pravou naproti sobě.

Nel secondo tempo, in ruota faranno insieme due Passi presti, & due
Trabuchetti, principiandoli col piè sinistro, con due Seguiti spezzati: il
medesimo tornaranno à fare un'altra volta; poi seguiranno con due Scambiate,
una alla sinistra, & l'altra alla destra: alla sinistra poi faranno
due Riprese, due Trabuchetti, & un Seguito spezzato volto alla sinistra,
con la Cadenza col destro all'incontro.

Ve třetí části udělá muž sám naproti [dámě] dva Passi presti a jeden
Seguito spezzato, začíná je levou nohou, čtyři Trabuchetti,
začíná je pravou. Potom znovu udělá tytéž Passi presti
a jeden Seguito spezzato, začíná je pravou nohou, a čtyři
Trabuchetti, které začne levou. Pak dělají spolu dva
Passi trangati dozadu v natáčení (fiancheggiati), na způsob Barriery, dva Passi
presti
dopředu a Cadenzu, začínají levou. Tytéž
dva Passi trangati, Passi presti a Cadenzu dělají na druhou
stranu a začnou pravou.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà incontro due Passi presti, & un
Seguito spezzato, principiandoli col piè sinistro, & quattro Trabuchetti,
principiandoli col destro: dopò tornaranno à fare li medesimi Passi presti,
& un Seguiti spezzato, principiandoli col piè destro, con quattro
Trabuchetti, principiandoli col sinistro: Poi insieme faranno due
Passi trangati indietro fiancheggiati, à modo di Barriera, & due Passi
presti innanzi, con la Cadenza, principiandoli col sinistro: I medesimi
due Passi trangati, & Passi presti, con la Cadenza faranno un altra
volta, principiandoli col destro.

Ve čtvrté části udělá dáma sama tutéž variaci, kterou
dělal muž. Potom udělají spolu dva Passi trangati dozadu,
dva Passi presti dopředu a Cadenzu, začínají
levou, totéž udělají ještě jednou opačně a začnou
pravou.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà la medesima Mutanza, che
harà fatta l'huomo; dopò insieme faranno li due Passi trangati indietro,
con li due Passi presti innanzi, & la Cadenza, principiandoli
col sinistro; il medesimo faranno un'altra volta per contrario principiandoli
col destro.

V poslední části udělají dva Seguiti semidoppii, jeden doleva
a druhý doprava, čtyři Trabuchetti, začínají
levou nohou, a ještě jeden Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenza pravou naproti sobě. Potom udělají dva Passi trangati
dozadu v natáčení (fiancheggiati), jako v Barrieře, další dva Passi presti dopředu
a Cadenzu, vše začínají levou nohou. Pak
udělají další dva Passi trangati dozadu, dva Passi
presti
dopředu a Cadenzu, které začnou
pravou. Nakonec se ocitnou naproti sobě
a ukončí Cascardu tím, tím že spolu
udělají Riverenzu.

Nell'ultimo tempo, faranno due Seguiti semidoppij, uno alla sinistra;
& l'altro alla destra, con quattro Trabuchetti, principiandoli
col piè sinistro, insieme con un Seguiti spezzato volto alla sinistra,
& la Cadenza col destro incontro; faranno dopò ciò due Passi trangati
indietro fiancheggiati, come à Barriera, & altri due Passi presti innanzi
con la Cadenza, principiando ogni cosa col piè sinistro: poi
faranno due altri Passi trangati indietro, & due Passi
presti innanzi, con la Cadenza, principiandoli col
destro: & finalmente, trouandosi all'incontro,
col far' insieme la Riuerenza,
finiranno la
Cascarda.

Kategorie: Il Ballarino - tance