Ghirlanda d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Ghirlanda d'Amore

GHIRLANDA D'AMORE
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
D. MARFISY D'ESTE CIBBO
MARKÝZY DI CARRARA.

GHIRLANDA D'AMORE
CASCARDA
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
D. MARFISA D'ESTE CIBBO
MARCHESA DI CARRARA.

Tato Cascarda začíná tím, že osobě stojí tak,
jak ukazuje předložený obrázek, udělají obvyklé
kavalírské způsoby a jeden Spezzato doleva,
a když dělají poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou,
dotknou se pravou rukou. Totéž udělají opačně. Pak
se uchopí za náležitou ruku a procházejí se čtyřmi Spezzati,
dva Seguiti semidoppi, dva Fioretti, dva ~~Passi minimi
a další dva Spezzati. Nakonec udělají doleva dvě Riprese,
dva Trabucchetti, dva Passi minimi a jeden Saffice. Tytéž
Riprese a další pohyby udělají i opačně, ovšem uvedené pohyby
začínají levou nohou, až na poloviční poklonu (mezza Riverenza).
A toto je jedna uzavřená část (Tempo Terminato).

QUESTA Cascarda si principiarà stando le persone
come dimostra il presente dissegno, facendo le solite
creanze Cavaleresche, con un Spezzato al lato sinistro;
& nel far la mezza Riverenza col destro si
toccaranno la man destra: il medesimo faranno per contrario; poi
si pigliaranno per la man' ordinaria, passeggiando con quattro Spezzati,
due Seguiti semidoppi, due Fioretti, due Passi minimi, &
due altri Spezzati. Finalmente faranno al lato sinistro due Riprese,
due Trabucchetti, due Passi minimi, & un Saffice: le medesime
Riprese, con gli altri Moti faranno per contrario, principiando
però i detti primi Moti col piè sinistro, solo che la mezza Riverenza.
& questo è un Tempo Terminato.

Ve druhé části se uchopí pravou rukou a dělají
dva Spezzati, jeden Trabucchetto, které začínají levou,
a jeden Destice doprava. Pak se pustí, zamíří doleva
dvěma Seguiti semidoppi a naproti [sobě] udělají jeden
Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi a jeden Saffice, které
začínají levou nohou, a tytéž udělají opačně. Nakonec
udělají doleva dvě Riprese, dva Trabucchetti, dva Passi
minimi
a jeden Saffice; a doprava udělají dvě Riprese
a tři Trabucchetti, které začínají pravou, a nakonec jeden Destice
doleva. A toto se nazývá řádná část (Tempo Regolato).

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo
due Spezzati, & un Trabucchetto, principiandoli col sinistro, &
un Destice al lato destro; poi lasciandosi, si voltaranno al lato
sinistro con due Seguiti semidoppi; & all'incontro faranno un
Groppo, due Fioretti, due Passi minimi, & un Saffice, principiandoli
col piè sinistro: gli medesimi faranno per contrario. Finalmente
faranno al lato sinistro due Riprese, due Trabucchetti, due Passi
minimi, & un Saffice; & al lato destro faranno due Riprese,
& tre Trabucchetti, principiandoli col destro; & al fine un Destice
al lato sinistro. & questo si chiama Tempo Regolato.

Ve třetí části se uchopí levou rukou a udělají opačně všechny pohyby,
které dělali ve druhé části.

Nel terzo tempo, pigliandosi per la man sinistra, faranno ogni
cosa per contrario de gli Moti fatti nel secondo tempo.

Ve čtvrté a poslední části zamíří doleva
jedním Seguito semidoppio, která se dělá levou nohou, jeden Trabucchetto
pravou, a jeden Destice s levým bokem dovnitř. Totéž
udělají opačně. Potom dělají dva Fioretti, anebo dvě
Riprese doleva, dva Trabucchetti a jeden Corinto s levým bokem
dovnitř. Totéž udělají opačně. Nakonec
dělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva Passi minimi, dva
Trabucchetti a dva Passi puntati semibrevi dopředu. Se
stejnými obřadnostmi a Riverenzou breve ve čtyřech triolách (quattro battute triple),
ukončí tuto spanilou a půvabnou Cascardu.

Nel quarto, & ultimo tempo, si voltaranno à man sinistra
con un Seguito semidoppio col piè sinistro fatto, un Trabucchetto
col destro, & un Destice col fianco sinistro per dentro: il medesimo
faranno per contrario. Dopò faranno due Fioretti, overo due
Riprese al lato sinistro, due Trabucchetti, & un Corinto col fianco
sinistro per dentro: il medesimo faranno per contrario. Ultimamente
faranno due Spezzati fiancheggiati, due Passi minimi, due
Trabucchetti, con due Passi puntati innanzi semibrevi; & con le
medesime cerimonie, & la Riverenza breve di quattro battute triple,
finiranno questa vaga, & gratiosa Cascarda.

Kategorie: Nobiltà - tance