Terminato

Napřed trochu italštiny: výraz terminato je odvozen od termine, což je hranice, výraz, termín, člen, term, mezník, článek, lhůta… a také rámec či podmínka , nebo terminare, což znamená ohraničit, ukončit, završit, a také určit a rozhodnout.

Tento výraz používá Fabritio Caroso při popisu tanců ve své druhé sbírce nazvané Nobiltà di Dame (1600). Např. u popisu cascardy Alta Regina (druhý tanec v pořadí) autor v závěru první části tance vysvětluje, že je to Passeggio terminato (Promenáda ukončená či dovršená), protože se levou nohou dělá totéž, co poté nohou pravou. Takto je to podle něj správně a podle teorie.

Často také používá výraz Tempo Terminato (Část Ukončená). V tanci Amorosina Grimana se Caroso na toto téma docela poeticky rozpovídal a uvádí, že jako kus země se rovnoměrně dělí mezi dva bratry a vymezí se hranicí (termine), tak i každá noha, neboť obě nohy jsou si bratry1), dostane svůj stejný ohraničený díl pohybů. Kromě toho uvádí, že je to jeho vlastní přínos (alespoň v tomto tanci a dalších tancích sbírky Nobiltà di Dame) a že takto je to správně podle teorie, na niž se ve zmíněné sbírce často odvolává.

Ve své první sbírce Il Ballarino ještě Caroso na podobné symetrii netrvá.

U Negriho se s tímto výrazem nesetkáme.

1) V italštině je noha - il piede - rodu mužského.

Kategorie: Enc-Cinquecento