Giostra

Italský výraz giostra znamená kolotoč, rychlý sled, potyčka, klání, turnaj – ve smyslu rytířského zápolení.
Tento termín bývá občas použit při popisech tanců ve sbírkách Carosa a Negriho.

V cascardě Maraviglia d'Amore (ve sbírce Il Ballarino) je např. giostra předepsána v závěru tance ve čtvrté části. Obsahuje efektní pohyby (fioretti), vzdalování a přibližování k sobě, kroužení partnerů kolem sebe, a výměnu místa, při níž partneři vzájemně tlesknou jednou rukou.
Je to tedy jakési stylizované taneční klání kavalíra a dámy, s náznakem střetu, soupeření a prvků boje, samozřejmě formou společné taneční hry.
Podobná klání jsou použita i v balletti, kde jako giostra přímo označeny nejsou; jako příklad může posloužit poslední část tance So ben mi chi ha buon tempo.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie