Kategorie: Nobiltà - Avertimenti

Tato kategorie, v souladu se svým názvem, obsahuje doporučení neboli Avertimenti, jimiž Fabritio Caroso obohatil svou druhou sbírku Nobiltà di Dame z roku 1600, přesněji mé překlady přepisů původních textů, které jsou uveřejněny na stránkách Grega Lindahla.

Pokud se týká členění textu, kvůli snazší orientaci pokud možno ponechávám původní délky řádků a tam, kde je to možné, se i snažím se zachovat původní slovosled, ne však na úkor češtiny. Proto také nedodržuji původní interpunkci (čárky, dvojtečky, středníky a znak &) na místech, která odpovídají originálu, ale člením text tak, aby odpovídalo větné stavbě používané v češtině.

I zde, stejně jako u pravidel (Regole) sbírky Nobiltà di Dame užil Caroso formu dialogu mezi žákem, italsky Discepolo, a Mistrem – Maestro, zde označených už jen zkratkami D. a M.

Doporučení je celkem 24, od devátého jsou určena dámám.
Překlady postupně doplňuji.

Hana Tillmanová