Kategorie: Tance - empír

V této podkategorii je zařazen výběr kontratanců tanců ze sbírek období empíru, tak jak je chápeme ve střední Evropě, tedy zhruba od konce 18. století do počátku 30. let 19. století. Výběr vychází převážně ze středoevropských tanečních spisů a je doplněn několika dnes populárními anglickými Fashionable country dances odpovídajícího období, v Anglii zvaného Regency.