Petrucci

thumb|220px|right|Frontispis - Odhecaton Ottaviano Petrucci (1466 - 1539)

Benátský tiskař a nakladatel, vytvořil systém umožňující tisk mensurální notace. Byl snad první, kdo vydával noty tiskem; nejznámější je jeho instrumentální sborník vícehlasých písní zvaný Odhecaton (Sto písní), který byl vytištěn roku 1501.

Roku 1508 vydal Petrucci první tištěnou notaci pavany, pro loutnu.

Kategorie: Encyklopedie