Plesy k 19. století

Harrachovský bál, Jilemnice 21.4.2018

S Pavlem Jiráskem a jeho kapelou Fremitus Aetheris pořádáme plesy s repertoárem tzv. dlouhého 19. století, tedy od empíru po secesi. Důraz klademe na repertoár český a středoevropský, ve výběru tanců i hudby.

REPERTOÁR
Ačkoli móda 19. století se výrazně proměňovala a přinášela novinky v oblasti odívání i tanců, na rozdíl od šatů ale mnohé z tanců z módy nevyšly a udržely si oblibu velmi dlouho. Proto je "devatenáctkový" taneční repertoár nesmírně pestrý: jednak ve velké míře nově zavádí párové tance v objetí (valčík, polka, kvapík...), zároveň zachovává tradiční skupinové formy v kolonáchčterylkách (Quadrilles), a zařazuje i vyloženě zábavné taneční kousky tančené ve skupinách. V 19. století se lidé na bálech chtěli tančením bavit a na repertoáru je to znát.

Na bálech dlouhého 19. století kterých si tedy můžete zatančit nejen valčíky a polky, ale také se přiučit jednoduchým skupinovým kolonovým a čtverylkovým tancům.
Znalci se mohou zapojit do populárních čtverylek – zařazujeme Dvořanku podle Karla Linka, Francouzskou čtverylku, připravujeme (Českou) Besedu.

A v neposlední řadě se můžeme potěšit krásnou hudbou: kapela hraje taneční kousky Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Labitzkého, Johanna Strausse, Františka Matěje Hillmara, Bedřicha Smetany, Karla Komzáka...

DRESS CODE
Pro tyto plesy nevyžadujeme povinný dobový dress code, praxe ovšem ukázala, že většina zúčastněných si tančení v kostýmu užít prostě chce a náležitý úbor si obstará. Bude to vzdušný empír, líbezný biedermeier, noblesní krinolína, šarmantní turnýra či elegantní secese?

Nejbližší devatenáctkový ples plánujeme na 9. února 2019, v Praze Na Marjánce – podrobnosti zde.. Další se bude konat v průběhu jara. Podrobnosti včas upřesníme.

Videoukázka z Harrachovského bálu 21.4.2018 - čtverylka Dvořanka podle pražského tanečního mistra Karla Linka, tančí frekventanti kurzu Kontratance v proměnách času.

Aktuální přehled termínů plesů, dalších tanečních příležitostí a výukových akcí – na blogu Donna Mobile.