Prospettiva

Výraz prospettiva znamená jednak perspektiva, výhled; ve staré italštině to snad mohla být i představa, zobrazení, znázornění....

V tancích Carosa i Negriho se často objevuje pokyn, že dvojice (případně jeden z tančících) má něco dělat in prospettiva. Většinou překládám jako ve výhledu, a domnívám se, že to znamená, že se mají vzájemně dívat na sebe. Občas má také někdo něco udělat in prospettiva doleva či doprava, pak to snad znamená, že se má natočit a dívat tímto směrem.

Viz:

Kategorie: Enc-Cinquecento