Ripresa grave

Kroková variace používaná v italských balli 16. století. A hojně používaná, setkáme se ve většině tanců Carosa i Negriho.

V popisu jejího provedení se oba mistři shodují, opět u Negriho najdeme téměř doslovnou shodu se starším Carosovým textem.

Tančí se takto:
nevelký úkrok stranou (podle Carosa a Negriho to má být na čtyři prsty), našlápnutý shora, druhá noha se přisouvá do páru. Zpravidla se provádí dva úkroky za sebou.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie