Rotta

Ilustrace z Románu o růži, Francie asi 1350.
Ale jen pro navození dobové atmosféry, opravdu nevíme, jak se rotta tančila.

Rotta se tančívala ve 14. století jako živější dovětek estampidy. Přesné provedení je dnes už prakticky nemožné vystopovat.

S pojmem rotta se můžeme setkat i v Londýnském rukopise, kde je uvedena jako dovětek dvou skladeb - Lamento di TristanoLa Manfredina.

Ještě koncem 16. století použil tento výraz Caroso při popisu tance Alta Ragonia ve sbírce Il Ballarino, nejspíš jako označení zrychlené části tance – jde o část poslední a ta bývá často v jiném rytmu. Jindy a mnohem častěji ale Caroso v této souvislosti používá výraz sciolta.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie