Rudolf II.

thumb|160px|right|Císař Rudolf II. - autora obrazu neznám

Rudolf II. Habsburský (1552 - 1612)
Císař svaté říše římské (od roku 1576), král český (1575 - 1611) a uherský (1572 - 1608).

Mladý Rudolf byl jako správný mladý muž z vysoce urozeného katolického rodu patřičně vzděláván ve všem, co bylo tehdy pokládáno za důležité. A protože katolický šlechtic musel umět tančit, dostalo se Rudolfovi i taneční výuky, i od slovutného tanečního mistra Cesare Negriho. Setkali se spolu v Miláně, kde se Rudolf zastavil při své cestě do Španělska, byl totiž se svým mladším bratrem poslán na výchovu ke španělskému královskému dvoru. Bylo mu tehdy jedenáct let.

Když se stal Rudolf císařem, zvolil si za své sídlo Prahu, která se díky jeho zálibám stala evropskou Mekkou vzdělanců i umělců. Byli mezi nimi i vynikající hudebníci, císař si vydržoval početnou a proslulou Capellu Rudolphinu. Víme, že v Čechách byly v té době vlašské tance známé i tančené, můžeme dokonce předpokládat, že to byly i tance Cesare Negriho: na dvoře Rudolfa II. totiž pobýval Negriho žák, taneční mistr Carlo Beccaria a jeden z dvořanů vlastnil Negriho taneční sbírku Nuove Inventioni di Balli. Těžko však můžeme předpokládat, že zrovna hudba a tanec byly císařovým největším potěšením, zvláště ne v pozdějších letech - Rudolf II. se totiž s postupujícím věkem a tělesnou i duševní sešlostí stával zvukoplachým.

Rudolf II. tedy zcela jistě tančit dovedl, proslul však jako mecenáš a milovník jiných umění, nikoli jako tanečník - na rozdíl od své současnice, Alžběty Anglické.

Kategorie: Encyklopedie