Zíbrt

Čeněk Zíbrt

Čeněk Zíbrt (1864 - 1932)
Významný český folklorista a etnograf, jeden z prvních badatelů, který se u nás zabýval historií tance. Je autorem pozoruhodné a obsáhlé knihy Jak se kdy v Čechách tancovalo (1895).

V popředí jeho zájmu jsou především tance lidové, protože se podle zvyklostí své doby věnoval především českému prostředí; Češi neměli vlastní taneční mistry, kteří by vytvářeli české dvorské tance a zapsali je.

Z dalších zajímavých Zíbrtových děl upozorňuji na:

Kategorie: Encyklopedie