Jak se kdy v Čechách tancovalo

thumb|250px|right|Obrázek pochází z Velislavovy bible, z níž pro svou knihu čerpal i Zíbrt Pod tímto názvem, s podtitulem Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec, vyšlo roku 1898 významné dílo etnografa a folkloristy Čeňka Zíbrta. Druhého českého vydání se kniha dočkala roku 1960.

Zíbrtovo dílo je bohaté svým obrazovým materiálem, citacemi pramenů, dobových veršů, kritik a poznámek o tanci. Autorovi se podařilo poskytnout ucelený přehled o vývoji stylu tance v zemích Koruny české v širších kulturních souvislostech. Kniha ovšem rozhodně není taneční sbírkou nebo příručkou, která by poskytla podrobný návod, jak zatančit ten či onen tanec.

Zíbrt totiž nebyl tanečník, ale vědec, a jeho kniha je vědeckým dílem. Zíbrt poctivě a pečlivě cituje všechny prameny, které se mu podařilo objevit, každé tvrzení dokládá příslušným odkazem a jeho nečetné spekulace přesně odpovídají logickému odvozování vědeckého postupu. Týká se to např. úvahy o tanci zvaném kotek, který podle něj musel vzniknout podstatně dříve než v období baroka, kdy se o něm zmiňuje Mikuláš Dačický z Heslova, jinak by totiž nemohl být tak rozšířený - takže jej tedy je možné označit za renesanční tanec.

V díle se silně odráží vlastenecký trend 19. století - příklon ke všemu českému a lidovému. Zíbrt se tedy snaží co nejpodrobněji vylíčit, jak se tančily lidové tance - ty totiž byly skutečně české. Ale ani u lidových tanců, kterým se věnuje s velkým zaujetím, popisy tanců neuvádí… Nejsou. Nenašel se český Arbeau, který by je zapsal.

Naopak neuvádí taneční popisy tam, kde by je uvést mohl. Píše například o Negriho sbírce Nuove Inventioni di Balli, zmiňuje, že se nachází v pražské Universitní knihovně, uvádí početné ilustrace z Negriho díla - je to pro něj ale kuriozita, nic víc. Lidé 19. století neměli zájem o dávné tance vznešené společnosti a už vůbec je nenapadlo, že by je snad někdo mohl chtít tančit.

Kniha Jak se kdy v Čechách tancovalo je systematické a úctyhodné vědecké dílo, o to pozoruhodnější, že jejímu autorovi bylo v roce vydání teprve 34 let.

Na internetu: Jak se kdy v Čechách tancovalo - kopie knihy.

Kategorie: Encyklopedie