Alta Danza

Obecně znamená "vysoký tanec", tedy tanec se skoky či poskoky. Výraz Alta danza můžeme najít v díle Antonia Cornazana Libro dell´arte del danzare. Cornazano tu píše: "Saltarello je nejveselejší ze všech tanců a Španělé je nazývají Alta Danza."

Alta danza mohla být a bývala tančena v kombinaci s nízkým tancem (bassa danza) jako jeho dovětek.

Viz:

Kategorie: Enc-Quattrocento | Encyklopedie