Alta

Vyobrazení k tanci Alta Gonzaga z Carosovy Nobilty

Italské slovo alto znamená vysoký, ve spojení Alta Danza pak vysoký tanec, tedy tanec s poskoky, jako protiklad tance nízkého, Bassa danza, tančeného bez poskoků.

Přídomek Alta se často vyskytuje v názvech balletti italských tanečních mistrů.
Caroso: Il Ballarino - 1581:

Caroso: Nobiltà di Dame - 1600:

Negri: Nuove Inventioni di Balli - 1604:

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie