Ballo della Gagliarda

První dochovaný taneční traktát věnovaný gagliardě. Byl vydán tiskem roku 1560 ve Florencii, jeho autorem je Lutio Compasso. Autor podle tehdejšího zvyku své dílo věnoval vlivnému příznivci, jimž byl tehdy devatenáctiletý princ Francesco de Medici, pozdější regent (1564) a velkovévoda toskánský (1574 - 1587).

Compassovo dílo, jak už samotný název napovídá, je věnováno pouze gagliardě a svědčí o tom, že gagliarda v té době musela být už velmi populárním a oblíbeným tancem. Na rozdíl od tanečních sbírek Carosa a Negriho tu nenajdeme nějaké obsáhlejší pokyny o provádění tanečních kroků a variací, Compasso se soustředí především na jejich výčet. Popisy provedení některých tanečních figur tu najdeme, ale je jich mnohem méně než u Carosa a Negriho - jsou to jen čtyři druhy skoků (salti) a tři druhy capriol; Compasso je vysvětluje velmi stručně a často jen jednou větou.

Kniha začíná nezbytnými zdvořilostmi vůči princi Francescovi a čtenářům, a básní oslavující autora, i ty jsou ve srovnání s jinými sbírkami poměrně stručné. Nejsou tu ani úvahy o prospěšnosti a důležitosti tance, s nimiž se setkáváme v jiných dílech. Kniha dále obsahuje výčet 32 jednoduchých gagliardových variací (mutanze scempie), 53 zdvojených variací (mutanze doppie) a variace označené jako obtížnější (mutanze più difficili), kterých je celkem 81. Po nich následují již zmíněné stručné pokyny k provádění skoků a capriol.

Žádný konkrétní tanec, ani zápis hudby ve sbírce uvedeny nejsou.

Na internetu:

Přepis Compassovy sbírky Ballo della Gagliarda.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie