Cinque-pas

Italský výraz označující základní krok gagliardy. Někdy se používá i výraz cinqpas, cinq-pas nebo cinq pas, např. Arbeau v Orchésographii.
Doslova znamená pětikrok.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie