Danse macabre

thumb|250px|right|Vyobrazení pochází z rakouského města Metnitz z období 1510 - 1530.

Danse macabre neboli tanec smrti.

Čeněk Zíbrt ve své knize Jak se kdy v Čechách tancovalo uvádí pověst o člověku, který prý tanec smrti vymyslel. Roku 1424 přišel prý do Paříže vyzáblý dobrodruh jménem Maccaber, který uspořádal na hřbitově zvláštní pantomimu, v níž postava převlečená za kostlivce pobízela přítomné muže a ženy k tanci. Podivný tanec si získal oblibu, ani panstvo prý neváhalo potančit si se smrtí. Tanec byl pořádán znovu a znovu až do roku 1425 a obnoven v roce 1429. Podle svého autora dostal jméno la danse macabre - tanec Maccaberův, podle německého názvu pak tanec smrti.

Zíbrt se domnívá (pokud se ovšem pověst zakládá na pravdě), že tento hřbitovní tanec byl napodobeninou nějaké duchovní hry mravokárného obsahu.

Kategorie: Encyklopedie