Honivý tanec

Peter Paul Rubens: Selský tanec

O honivém tanci se sice dochovalo hodně výpovědí, hlavně kritizujících, o jeho konkrétní podobě ale pramálo.

Je zmíněn např. v tanečním řádu města Krnova, a to jako tanec zakázaný. Pravděpodobně se jednalo o lidový řetězový tanec bujnějšího rázu.

Téma honičky se objevuje v mnoha evropských lidových tancích, u nás třeba v tanci Utíkej, Káčo, utíkej..., v němž tanečník žertem pronásleduje svou tanečnici uprostřed špalíru ostatních párů. Stejný motiv se objevil i v tanci vznešené společnosti: jde o ballo Cesare Negriho La Caccia d'Amore (Honba lásky).

Kategorie: Encyklopedie