Passeggio regolato

Italský výraz passeggio znamená procházka nebo promenáda. Výraz regolato má více významů: řádný, spořádaný, pravidelný, umírněný, regulovaný, ev. regulérní. Většinou toto spojení překládám jako Promenáda Řádná, volněji by to šlo jako Promenáda podle pravidla1).

S tímto výrazem se setkáváme ve druhé sbírce Fabritia Carosa nazvané Nobiltà di Dame (1600).

Passeggio regolato, tedy promenáda podle pravidla, podle Carosa znamená, že ta noha, která promenádu začala, ji má také končit. Vysvětluje to např. na konci druhé části tance Amorosina Grimana.

1) Pravidlo je italsky regola.

Kategorie: Enc-Cinquecento