Passeggio

Italský výraz, který znamená procházka, promenáda, případně pasáž ve smyslu sledu kroků. Je odvozený od slova passeggiare, které znamená chodit, procházet (se), .

S oběma výrazy se běžně setkáváme v popisech tanců ve sbírkách CarosaNegriho, prakticky v každém jejich tanci je nějaká ta promenáda či pasáž. Většinou má přesně předepsané pořadí určitých kroků, ovšem ty se v každém tanci liší.

Výjimkou je tanec Nizzarda ze sbírky Nuove Inventioni di Balli Cesare Negriho. V ní si tanečníci mohou sami vybrat, jakými kroky promenádu provedou, těm méně zkušeným je Negri navrhuje.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie