Segnata

Výraz, který se objevuje u Cesare Negriho (např. v tanci Alta Mendozza, aniž by jej ovšem mistr vysvětlil a popsal.
Pravděpodobně se tančí jako jako ťuknutí špičkou vpředu o zem - tedy "udělat značku"1).

1) Italský výraz segnare znamená: poznamenat, značit, ukazovat, dát gól, branku, zaznamenat, oznámkovat, podepsat, signovat...

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie