Campanella

Italský výraz campanella znamená zvonek. Setkáváme se s ním v  tanečních sbírkách italského cinquecenta, nejčastěji v té souvislosti, že noha má imitovat pohyb srdce zvonu1) - tedy kývat se zepředu dozadu a naopak a zůstat přitom natažená. Tomu pohybu nohy zepředu dozadu se u italských tanečních mistrů říkává battuta di campanella - úder zvonu - a často se s ním můžeme setkat při popisu gagliardových variací.

Existuje také taneční variace přímo nazvaná Campanella. Fabritio Caroso ji vysvětluje ve sbírce Il Ballarino v regoli 48 a ve sbírce Nobiltà di Dame v regoli 55. V obou případech jde o stejnou variaci, ve druhé sbírce je popis trochu podrobnější.

Pod názvem campanella se v některých pramenech mohou skrývat i krokové obměny pětikroku používaného v gagliardovém sóle.

1) Část zvonu, které my říkáme srdce, Italové nazývají martello - tedy kladivo.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie