Catena

Italské slovo catena znamená řetěz, řetízek, řetězec, pohoří, horské pásmo, vazba, řada, série. V tancích se používá ve významu průplet, hlavně v současné italštině. V tanečních sbírkách 16. století se setkáváme spíše s výrazem treccia, dnes už zastaralým.1)

V Negriho sbírkách Le Gratie d'Amore a Nuove Inventioni di Balli najdeme tanec Catena d'Amore.

1) A tomu zase moc nechtěli rozumět dnešní Italové, zatímco na výraz catena se chytili okamžitě.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie