Kontratance

Počeštěný název skupinových tanců, odpovídající francouzskému contredanse (contre-danse), německému Kontratanz či anglickému country dance.
Představuje zcela obecně velmi širokou skupinu tanců z různých období a zemí, od nejstarších Old country dances, známých především díky tištěným sbírkám Johna a Henryho Playforda (1651-1728), přes jejich módní variace z 18. století, tančené v kolonách a sestavě čtyř párů ve čtverci (např. raný cotillion), až ke čtverylkám a dalším oblíbeným skupinovým formám 19. století (Anglaise, Ecossaise...).
Kontratance mají mnoho forem, patří mezi ně i moderní typy country tanců, velká část skotských a irských tanců aj.

I v nejstarších obdobích jde o početně velmi silně zastoupenou taneční formu: už v Playfordských sbírkách (1651 - 1728) je zapsáno přes 1000 choreografií, prameny dochované z druhé poloviny 18. století jich zachycují několikanásobně více. Další složitější varianty přidali taneční mistři 19. století, kdy byly kontratance tančeny především ve formě kolončtverylek.

Kontratance, ač mohou na první pohled vypadat velmi složitě, jsou ve své podstatě vlastně velmi jednoduché. Jsou složeny z určitých figur, které se různě kombinují – stačí tedy znát figury a orientovat se podle nápovědy; pak člověk dokáže zatančit i kontratanec, který doposud neznal, nebo se ho alespoň rychle naučit. To je jedna z hlavních příčin, proč jsou tyto tance dodnes tak oblíbené. Dalším důvodem je, že jsou velmi společenské a zábavné.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance