Pavana

Anonym; Francie 16. století - tento vznešený pár by mohl tančit právě pavanu

Někdy zvaná též padoana, někdy paví tanec. Patří k hlavním a nejoblíbenějším tancům 16. století. Byla rozšířena v mnoha zemích Evropy, tančili ji dokonce i v Krakově.

Pavana je majestátní párový procesionální tanec, bývala zahajovacím tancem na plesích, tančívala při slavnostních příležitostech, svatbách, hrávala se i při pohřbech. Krokově je velmi jednoduchá, o to náročnější je ale její mimořádně vznešené a důstojné provedení. K tomu napomáhá pohyb, kterému Italové říkají pavoneggiare, což v překladu znamená nadouvati se jako páv, možná proto se pavaně někdy říká také paví tanec.

V některých obdobích tvořila pavana dvojici s následným živým tancem v lichém taktu – tím mohlo být saltarello, piva, tourdion. Nejčastěji to však byla galliarda.

Provedení

Pro pavanu je typické střídání sekvencí simple-simple-double (s-s-d), tedy dvou jednokroků a jednoho dvojkroku). simple, italsky sempio - krok a přísun double, italsky doppio - 3 kroky a přísun

Arbeau v pavaně zmiňuje pouze kroky dopředu a dozadu - má se postupovat kupředu, a pokud to už nejde (protože se došlo na konec sálu), je možné buď couvat a nebo se spolu otočit a jít nazpět. Pokud se dvojice společně otáčí, pak dáma postupuje dopředu a pán přitom couvá velmi malými krůčky. Pán se tedy točí téměř na místě a vede dámu, která ho obchází.

Jako každý oblíbený tanec, i pavana se tančívala v četných variantách, které mohly být koncem 16. století dost komplikované - což je pro období manýrismu typické. Různé verze pavany se tančily v Anglii, patřila k nim i Quadran pavan (Quatheren pavana), zapsaná v rukopisech Inns of Court; tedy čtvercová pavana, v níž se objevuje figura back to back, typická pro anglické kontratance.

Do jisté míry je variantou pavany i Passomezzo, v němž se objevuje typický sled kroků s-s-d, tančí se ale v rychlejším tempu a pravděpodobně i s větší razancí.

Kategorie: Encyklopedie