Půlměsíc

Italsky mezza Luna, výraz s nímž se můžeme setkat ve sbírkách Carosa a Negriho.

Oblíbený tvar, k němuž jsou obrazně přirovnávány určité pohyby a figury. Občas má pán vést dámu na způsob půlměsíce, v tanci Contentezza d'Amore1) se na způsob půlměsíce, tedy nejspíše půlkruhu, má procházet dáma samotná, v tanci Bassa et alta z Carosovy sbírky Il Ballarino2) se má při provádění Continenza grave udělat paží pohyb na způsob půlměsíce.
A v Negriho pochodňových tancích, určených pro šest milánských kavalírů3), či šest milánských dam4), mají utvořit půlměsíc tyto šestice, zřejmě směrem k urozenému diváctvu, které jejich efektní tanec s ohněm sleduje.

1) Z Carosovy sbírky Il Ballarino, autorem tance je M. Battistino.

2) Caroso není jeho autorem, je to Ballo incerto.

3) Negri ho nepojmenoval jako jiné své tance, označuje jej zcela obecně a zdlouhavě jako BALLO NUOVO DELL'AUTTORE, DETTO DI SOPRA. Fatto da sei Cavalieri Milanesi, vestiti all'Ongaresca, dinanzi alle due Serenissime Altezze, což česky znamená NOVÝ TANEC AUTORA, ŘEČENÉHO VÝŠE. Provedený šesti milánskými kavalíry, oblečenými po uhersku, před dvěma nejjasnějšími Výsostmi.

4) Tento tanec název má - Austria Felice, tedy Šťastné Rakousko.

Kategorie: Enc-Cinquecento