Ripresa

Taneční prvek italských tanců, který se v 15. a 16. století tančil podstatně odlišným způsobem, vždy ale jde o pohyb stranou.

My jsme v historickém tanci zvyklí na to, že Ripresa je konkrétní taneční prvek. Ale v dnešní italštině má i další významy: nové zahájení, natáčení, filmování, snímání, záběr, snímek, zesílení, oživení. Když vynecháme tu filmařinu, vyjde nám nějaká část hudby, která se může opakovat, čemuž odpovídá i předpona ri-.1)

Ripresa v 15. století:

pomalý úkrok s natáčením ramen - úkrok je snížený, s mírně pokrčenými koleny, tělo se natáčí levým ramenem dozadu a pravým dopředu, při táhlém přísunu pravé nohy se tělo srovnává a nohy se napřimují až do mírného zdvihu na špičky. Provádí se doleva i doprava, často hned po sobě.

Ripresa byla jedním z tanečních prvků misury bassa danza, to už napovídá, že se s ní setkáváme v tancích italského quattrocenta.

Ripresa v 16. století:

Taneční mistři uvádějí více typů riprese. A opět jde o italský taneční styl.

Caroso ve sbírce Il Ballarino popisuje dvě: Ripresa grave a Ripresa minima.

Negri ve svých sbírkách2) uvádí čtyři: Ripresa grave, Ripresa minima, pak ještě ripresa in sottopiede3) a ripresa minuita.

1) Tomu jsme zvyklí říkat refrén, ale pro ten má italština výraz Ritornello. V podobném významu je výraz ripresa použit v Carosově tanci Specchio d'Amore ve sbírce Nobiltà di Dame. Jinde jsem se s ním nesetkala.

2) Le Gratie d'Amore a Nuove Inventioni di Balli

3) Prakticky totožnou variaci ale popisuje Caroso v Il Ballarino jako Sottopiede.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie