Kategorie: Negri - Regole 3

Tato kategorie obsahuje překlady popisů tanečních kroků a variací, jak je zapsal italský taneční mistr Cesare Negri ve třetí části - Trattato Terzo1)obou svých sbírek: Le Gratie d'Amore z roku 1602 a Nuove Inventioni di Balli vydané roku 1604. Vycházím přitom z kopie a přepisu uveřejněných na stránkách Grega Lindahla. Sbírky jsou totožné, liší se jen titulní stranou a datem vydání (a osobou nakladatele), proto jsem se rozhodla pojmenovat tuto kategorii (a další související) po mistrovi Negrim a ne po sbírce.
Kopie je dostupná např. zde.

Celkem je v třetím traktátu dvacet pět pravidel - regolí. Předchází jim úvod a tabulka zkratek s několika dalšími úvodními větami; ty jsem předřadila jednotlivým regolím a kvůli přehlednosti je očíslovala tak, aby bylo zachováno pořadí jednotlivých textů - v originále ale očíslovány nejsou. Pod číslem 26 jsou zařazena doporučení (Avvertimenti), která Negri připojil za 25. pravidlo. Pro přehlednost je zde uvádím zvlášť, byť pod číslem, který v originále uvedeno není.

Ve třetí části jsou zařazeny ještě popisy tanců, které z důvodu přehlednosti uvádím v samostatné kategorii Negri - tance.

Doporučuji Negriho regole porovnat s Carosovými zápisy, které tu mám přeloženy v kategorii Il Ballarino - Regole. Shoda textů je nápadná a jistě není náhodná.2) Některé regole se u obou mistrů shodují slovo od slova, někde Negri slovo vypustil, jinde dokonce i cosi přidal...

Hana Tillmanová

1) Proto je na konci trojka.

2) Někde na tu shodu přímo upozorňuji, jinde se jen zmiňuji, že Caroso v dané souvislosti použil jiné slovo.