Kategorie: Il Ballarino - Regole

V této kategorii najdete český překlad praktické části prvního traktátu Carosovy sbírky Il Ballarino, přesněji pokynů (Regole), jak provádět taneční variace a kroky používané v tancích, které jsou zapsány v druhém traktátu této sbírky.

Kvůli věrnosti originálu a snadnější orientaci v něm jsem ponechala délky řádků stejné a také jsem se snažila co možná nejvíce zachovat původní slovosled. Pokud vám některé věty nebo obraty přijdou málo srozumitelné, vězte, že je tomu tak i v originále. Čeština konce 16. století je z dnešního hlediska také poněkud zvláštní.

Dlouho jsem zvažovala, jestli budu podle české gramatiky skloňovat italské výrazy. Nakonec jsem se rozhodla pro ústupek češtině a skloňovat, což ostatně v mluveném projevu při používání běžných názvů kroků děláme také. Italština to má snazší, neboť skloňuje pomocí předložek, ne změnou koncovek jako čeština.

Hana Tillmanová