Kategorie: Nobiltà - tance

Tato kategorie, v souladu se svým názvem, obsahuje tance z Carosovy sbírky Nobiltà di Dame z roku 1600, přesněji mé překlady přepisů původních textů, které jsou uveřejněny na stránkách Grega Lindahla. Tanců je celkem 49, včetně tance Celeste Giglio, zapsaného v úvodu díla mimo ostatní tance.

Pokud se týká členění textu, stejně jako v obdobných kategoriích Il Ballarino - tance a Negri - tance - kvůli snazší orientaci pokud možno ponechávám původní délky řádků a tam, kde je to možné, se i snažím se zachovat původní slovosled, ne však na úkor češtiny. Proto také nedodržuji původní interpunkci (čárky, dvojtečky, středníky a znak &) na místech, která odpovídají originálu, ale člením text tak, aby odpovídalo větné stavbě použivané v češtině. Nesnažím se o interpretace - ty ponechávám osobní invenci každého dalšího badatele. Zápis těchto tanců nezřídka nabízí více variant výkladu.

Hana Tillmanová