Kategorie: Enc-Cinquecento

Tato encyklopedie specializovaná na italské 16. století (Cinquecento) vznikla z mé potřeby setřídit si stále početnější poznatky a italské výrazy, které se v tancích často opakují a které ne vždy má smysl překládat do češtiny. Některé výrazy jsou uvedeny i v encyklopedii všeobecně zaměřené na historický tanec, jiné, které mají zřetelně užší vztah k italským tancům 16. století, jsou pouze tady.
Bádání pokračuje, lze tedy očekávat, že se kategorie bude rozrůstat.

Hana Tillmanová

}