Kategorie: Nobiltà - Regole

V této kategorii najdete český překlad praktické části První Knihy (Libro Primo) Carosovy sbírky Nobiltà di Dame, přesněji pravidel (Regole), jak provádět taneční variace a kroky používané v tancích, které jsou zapsány v Druhé Knize (Libro Secondo) této sbírky.

Tato část sbírky Nobiltà di Dame je psána formou dialogu,1) mezi Žákem, italsky Discepolo, a Mistrem - Maestro. Takto jsou jmenováni pouze v úvodním dialogu, v dalších regolích jsou označeni pouze zkratkami D. (Discepolo) a M. (Maestro). Ale není tak těžké se zorientovat v tom, kdo z těch dvou už ví a kdo se teprve dozvídá...
Caroso občas používá při oslovování mistra zkratku U.S. V tehdejší italštině (a nejen v ní) byla běžná záměna písmen "u" a "v", předpokládám tedy, že jde o italskou zkratku V. S. = Vostra Signoria, což do češtiny překládám jako "Vaše milost".

Hana Tillmanová

1) To je v italských tanečních sbírkách výjimka, známe však tuto formu z Arbeauovy Orchésographie.