Kategorie: Negri - Regole 2

Tato kategorie je věnována druhé části1) pravděpodobně obou Negriho děl Le Gratie d'Amore z roku 1602 a Nuove Inventioni di Balli vydaného roku 1604. Vycházím přitom z kopie a přepisu sbírek uveřejněných na stránkách Grega Lindahla. Kopie je dostupná např. zde.

Ve druhé časti, italsky Trattato secondo, se Negri zabývá jednak obecnými, ovšem pro tanec důležitými pokyny: jak při tanci nést vlastní tělo, a jak plášť a meč (tehdy nezbytné taneční doplňky), jak smekat a klanět se… některé z těchto pokynů jsou obsaženy už v úvodních Avvertimenti (doporučení), jichž je celkem devět. V nich také vyjmenovává a trochu i vysvětluje některé taneční kroky a variace.
Dále jsou v druhé části uvedeny konkrétní popisy tanečních kroků a variací využívaných v gagliardách - pětikroky, caprioly, ozdůbky (fioretti), skoky. Regolí je celkem 55, některé z nich se shodují s popisy z Carosovy sbírky Il Ballarino. Regola č. 54 je stručným popisem tance Ballo del Piantone, regola č. 55 poskytuje návod, jak se tančí zoppa, kterou snad lze považovat za variaci či zpestření gagliardy.

Na rozdíl od regolí z Trattato terzo (přeloženy v kategorii Negri - Regole 3), kde Negri uvádí i jejich pojmenování, v Trattato secondo občas pouze čísluje. Už kvůli přehlednosti se budu snažit srozumitelně pojmenovat, co jen půjde. U úvodu a Avvertimenti používám poněkud divoké číslování, a to proto, abych zachovala pořadí textů stejně jako u Negriho. Negri samozřejmě čísluje po svém a úvod nečísluje vůbec.

Hana Tillmanová

1) Proto je na konci dvojka.