Kategorie: Il Ballarino - tance

Tato kategorie, jak už napovídá její název, obsahuje tance ze sbírky Il Ballarino Fabritia Carosa, přesněji mé překlady jejich popisů do češtiny.

Pro lepší orientaci a porovnání s přepisem originálu pokud možno ponechávám původní délky řádků a tam, kde je to možné, se snažím zachovat i původní slovosled, ne však na úkor češtiny. Proto délky řádků vždy neodpovídají a proto také nedodržuji původní interpunkci (čárky, dvojtečky, středníky a znak &) na místech, která odpovídají originálu, člením text tak, aby odpovídalo větné stavbě používané v češtině. Nesnažím se o interpretace - ty ponechávám osobní invenci každého dalšího badatele. Zápis těchto tanců nezřídka nabízí více variant výkladu.

Některá italská slova a slovní spojení prošla za čtyři století jazykovým vývojem. V Carosově textu se například běžně zaměňují písmena u a v, dnes zdvojené souhlásky jsou u Carosa jednoduché, občas chybí mezera mezi slovy, nějaké písmenko chybí či přebývá, k některým výrazům se už dnešní slovníky nechtějí znát… zná to každý, kdo se kdy pustil do luštění starých textů.

Tanců je ve sbírce Il Ballarino celkem 81 a jsou tu přeloženy všechny, poslední Furioso byl vložen 4. března 2007.

Hana Tillmanová